Testa hur många ord i minuten du kan skriva.
Skrivprovet tar en minut.
Tidtagningen börjar vid den första tangenttryckningen.
När ett test är över kan du välja att antingen spara resultatet eller försöka igen utan att spara.
Lycka till.


Till
Tangentbordsträning.